8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

8D, işletmelerde her türlü problemin çözülmesinde kullanılan bir tekniktir. Problemin çözülmesinde 8 farklı adımın tanımlanması ve bu adımların doğru bir şekilde uygulanması esasına dayanmaktadır. Pratik bir yöntem olan 8D, günümüzde en fazla tercih edilen problem çözme tekniklerinden biridir. Bu nedenle, kurumların tüm birimlerinde görev yapan her kademeden çalışanın 8D problem çözme teknikleri eğitimine katılmasında fayda vardır.

 • 8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Kapsamı
  • 8D tekniğinin ortaya çıkışı ve 8D hakkındaki temel tanımlamalar
  • 8D adımları
   • Problem çözme ekibinin oluşturulması
   • Problemin tanımlanması
   • Problem ile ilgili geçici önlemlerin alınması
   • Problemin kök neden analizinin yapılması
   • Problemin kalıcı şekilde çözülmesi için düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesi
   • Bu faaliyetlerin uygulanması
   • Problemin tekrar etmesinin önlenmesi
   • Problemi çözen ekibin tebrik edilmesi
  • 8D Problem Çözme Teknikleri Eğitiminin Çıktıları

Eğitim genellikle 1 günlük olarak planlanmaktadır. Eğitim hem teorik hem de pratik bilgiler sunduğundan, eğitim sonunda katılımcılar 8D problem çözme tekniği hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmektedir. 8D eğitimine katılan kişiler, öğrendikleri problem çözme tekniklerini çalışmalarında doğrudan kullanabilmektedir.