AB Yeşil Mutabakat Eğitimi

Tarih:                               Süre: 4 Saat

AB Yeşil Mutabakatı Nedir?

Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi (decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir. Yani Mutabakat, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır.

 

AB Yeşil Mutabakatı Uyum Süreci Eğitiminin Amacı?

Yeşil Mutabakat Eğitimi, Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması’nın içeriği ve kapsamı hakkında kişileri ve kurumları bilgilendiren bir eğitimdir. Çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal boyutları olan çok geniş bir konudur. Bu eğitim ile oluşacak yeşil dünya düzeninin oyuncularını yeni gelişmeler hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

AB Yeşil Mutabakat Eğitim İçeriği

  • Yeşil Mutabakat tanımı
  • Yeşil Mutabakatın hedeflerinin ve hitap ettiği kitlelerin anlaşılması
  • Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşması ile ilgili önemli kilometre taşları; geçmişteki, halihazırda devam eden ve gelecekteki çalışmalar
  • Sınırda karbon düzenlemesi ve firmalara etkileri
  • Yeşil Mutabakat (Green Deal) kapsamında geliştirilen Avrupa endüstriyel stratejisi, organik eylem planı, döngüsel ekonomi eylem planı ve yatırım planlarının şirketler üzerindeki etkileri
  • Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı
  • Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması’nın Türkiye’ye etkileri

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Yeşil Mutabakat eğitimi kurumlarında bu sistemi yürütmek isteyen kurum yöneticileri, personelleri tarafından alınabilir. Bireysel olarak bu alanda kendini geliştirmek isteyen, kariyer hedefleri arasında yer alan kişiler de eğitimi alarak bu alanda uzmanlaşabilirler.

Katılımcı Sayısı

Eğitim en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilir.

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.