BSCI Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

BSCI Nedir?

BSCI programı, tüm sektörlerin tedarik zincirlerinde daha iyi bir sosyal uygunluk performansı sergilemesini amaçlamaktadır. Business Social Compliance Initiative (İş Sosyal Uygunluk Girişimi) olarak ifade edilen bu denetim yaklaşımı, 2003 yılında FTA (Dış Ticaret Birliği) tarafından başlatılmış ve 2018 yılından sonra amfori BSCI olarak bilinmektedir. Her sektörden firmanın sosyal uygunluk performansını denetlemek ve artırmak amacıyla yararlandığı bu program, özünde BM İnsan Hakları Sözleşmesi,  ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) standartları, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri gibi uluslararası kaynaklara dayanmaktadır. BSCI tedarikçi davranış kuralları bu kaynaklar doğrultusunda hazırlanmış olup firmalar BSCI denetimlerini bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

BSCI Eğitiminin Amacı

BSCI eğitimi, katılımcıların bir sosyal uygunluk denetimi metolojisi olan BSCI’yı daha iyi anlamaları, denetim aşamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, denetimlerin kurumlara sağladığı faydaları öğrenmeleri ve katılımcılara denetimin ilkeleri ve kontrol listelerinin anlatılması amacıyla düzenlenmektedir.

BSCI Eğitimi İçeriği

BSCI eğitiminin temel konu başlıkları şu şekildedir:

  • BSCI nedir?
  • BSCI denetim yaklaşımının tarihsel süreci
  • BSCI’yi uygulayan firmalar
  • Denetimlerin öncesinde ve sonrasında hazırlanması gereken dokümanlar
  • BSCI ilkeleri; zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin yasaklanması, çalışanlara ayrımcılık yapılmaması; iş yerinde çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan haklarının korunması, ücretler vs
  • BSCI denetimlerinin faydaları
  • Örnek uygulamalar