Ecolabel (Ekolojik Etiketleme) Eğitimi

Eğitimin İçeriği
 • 2010/66/EC ve 2010/709/EC direktifleri tanıtımı
 • 2010/66/EC direktifi maddeleri
 • 2010/66/EC direktifi ekleri
 • Direktifin kapsamındaki ürünler
 • Ürünler için AB komisyon kararı olan kriterler
 • Ekolabel standartları
 • ISO 14020 Standardı
 • ISO 14021 Standardı
 • ISO 14024 Standardı
 • ISO 14025 Standardı
 • ISO 14024 kapsamından LCA (hayat boyu döngüsü) çalışması
 • LCA fonksiyonel birimlerin AB kriterleri bağlamında seçimi
 • Teknik dosyanın hazırlanması
 • Deklerasyonların hazırlanması
 • Onaylı kuruluş belgelendirme ilkeleri ve ücretleri
 • Belgelendirme çıktıları ve geçerli kılınması