EcoVadis Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimimiz 1 gündür, birkaç günde esktra olarak anket doldurulmasına yardımcı olunacaktır. Pratik örneklerle.

ECOVADİS Nedir?
EcoVadis, Global bir bulut tabanlı yazılım platformu aracılığı ile sürdürülebilirlik kriterlerini, bu kriterlerin yönetim göstergelerini dört temada kapsamaktadır.

Çevre, çalışma ve insan hakları, etik ile sürdürülebilir tedarik başlıkları altında konumlandırılmış anket sorularının yer aldığı bir bütünsel sürdürülebilirlik platformudur.

Doküman ve kayıtlar ile cevaplandırılan sorular uluslararası bir komite tarafından denetlenmektedir.

• EcoVadis’in çalışmaları “AB 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği”ne uygundur.
• EcoVadis, iş süreçlerini desteklemek için en zorlu BT güvenlik standartlarını uygulamaktadır. EcoVadis’in Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO / IEC 27001: 2013 sertifikalıdır.
• Satın alma işlemlerinde kullanıcıların kabul ettiği Şartlar ve Koşullar kısmında da belirtildiği gibi, puan kartları yalnızca paylaşım isteği gönderen ticari ortaklar tarafından görülebilmektedir. Değerlendirilen şirketlerin, bir paylaşım isteğine itiraz etmek veya alternatif olarak hemen kabul etmek için yedi takvim günü vardır. Bu süre zarfında hiçbir işlem yapılmazsa, puan kartı paylaşılmaktadır.
• Ecovadis’in tüm personelleri bilgi güvenliği ve gizliliği konusunda eğitim almaktadır. Bı eğitimler yıllık bazda zorunlu olarak yenilenmektedir. Ayrıca, her çalışan, iş akdinin feshi sonrasında geçerli olan bir gizlilik beyanı imzalamaktadır.
• Ecovadis’ten kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirme hizmeti alan şirketleirn verdiği belgelere erişim hakları yakından izlenmektedir. Bu haklar, iş pozisyonunun sorumluluklarıyla her zaman orantılıdır. Tüm erişim hakları yılda iki kez gözden geçirilmektedir.
Tedarik Zincirinin Sürdürülebilirliği için Sanayi Girişimleri

Bir sektördeki şirketler, birlikte daha fazlasını başarmak için tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda iş birliği yapmaktadır. Birçoğunun çabaları, herkes için fayda yaratırken değer zincirinde sürdürülebilirliği de artırabilmektedir. Son yıllarda, birçok endüstri, sürdürülebilirlik için örgütlenmiş durumdadur. EcoVadis de birçok şirkete etkili ve özel çözümle ile hizmet vermektedir. EcoVadis’in çözümleri, şirketlerin endüstri girişimlerinde başarılı olmaları için kapsamlı bir teknoloji ve program desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda EcoVadis’in şu konularda şirketlere yardımcı olduğunu söyleyebiliriz:

• Uyumlaştırılmış standartlar: Sosyal, etik ve çevresel kriterlerde sürdürülebilirlik derecelendirmeleri için gereklidir.
• Ortak çalışma araçları: Katılım ve iyileştirme planlarını artırmayı amaçlamaktadır.
• Ortak platform: Şirketler EcoVadis platformu ile performans değerlerini paylaşma, karşılaştırma ve izleme imkanına sahip olmaktadr.

Kayıt
Kayıt işlemi sırasında, tüzel kişi adı, yeri, büyüklüğü ve sektörü dahil olmak üzere şirketiniz hakkında genel bilgiler vermeniz istenecektir.

Anket
Kaydınız alındıktan ve işledikten sonra, şirketinizin sürdürülebilirlik anketini doldurmaya başlayabileceksiniz.

Destekleyici Belgeler
Anketin doldurulması sürecinde, destekleyici belgeler talep edilecektir. EcoVadis sürdürülebilirlik analistleri tarafından şirketinizin sürdürülebilirlik yönetimi sistemlerinin doğrulanması için destekleyici belgeler gereklidir.

Uzman Analizi
Anketi ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra, sürdürülebilirlik analistleri yanıtlarınızı
ve destekleyici belgelerinizi değerlendirmektedir. Uzman analizi aşaması, şirketinizin sunumunun karmaşıklığına ve sunulan belge sayısına bağlı olarak altı ila sekiz (6-8) hafta arasında değişmektedir.

Sonuçlar
Bu kanıta dayalı değerlendirmeler, okunması kolay puan kartlarına dönüştürülerek sıfır ila yüz (0-100) puan ve uygun olduğunda madalya (bronz, gümüş, altın) sağlamaktadır.
Ayrıca puan kartları, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlara rehberlik ederek şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarına odaklanmak ve sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek
için düzeltici eylem planları geliştirmek için kullanılmaktadır.

Ecovadis Gerekleri Nedir?
Ecovadis gerekleri nedir ile birlikte faaliyetlerin aşağıdaki kriterlere uyumluluğunun sağlanması hedeflenir.

İnsan Hakları
Tüm çalışanların hiçbir ayrım gözetmeden eşit, özgür bir çalışma ortamında çalışabilmeleri.

Yönetim sistemleri
Sahip olduğunuz iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi, iso 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları bu sürece destek sağlayacaktır.

İstihdam ve çalışanlar
İşe alma süreçlerinin düzenlenmesi ve çalışanların özlük yönetimi

Ücret ve sosyal haklar
Adil ve tutarlı ücret ve sosyal hakların düzenlenmesi