FSCC 22000 Eğitimi

fscc 22000 EĞİTİMİ

Tarih:                               Eğitim Süresi:

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 ve FSSC 22000 gıda güvenliğine yönelik iki önemli standarttır ve uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Birbirine çok benzeyen bu iki standart, aynı zamanda güvenli ve yüksek kaliteli gıda ürünlerinin tedariki için kilit rol oynayan iki sertifika programıdır. FSSC 22000 programı, yönetim sistemi için bir gereklilik olarak ISO 22000’i kullanmaktadır. FSSC 22000, ayrıca Ön Gereklilik Programı (PRP) veya gıda fabrikalarındaki çalışma koşullarını kontrol etmek için kullanılan evrensel prosedürler ve sistemin kendisinin tutarlılığını, bütünlüğünü ve yönetimini sağlamak için bazı özel gereksinimler içermektedir. İki standart arasındaki en önemli fark, FSSC 22000 programının GFSI (Global Food Safety Initiative – Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınmasıdır. GFSI onayı, programın uluslararası gıda endüstrisine kabul edilmesini sağlayan en yüksek standartları karşıladığını göstermektedir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitiminin Amacı

Eğitim, katılımcılara küresel gıda güvenliği ile ilgili önemli bilgilerin aktarılmasını, FSSC 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tanıtılmasını ve FSSC 22000 sertifikasının şartlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Eğitiminin İçeriği

FSSC 22000 eğitiminin öne çıkan konu başlıkları şu şekildedir:

  • Gıda güvenliği nedir?
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi nedir, nasıl kurulur?
  • Hangi şirketler FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir?
  • FSSC 22000 standardının maddeleri
  • ISO 22000 ve FSSC 22000 arasındaki farklar
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası nasıl alınır, sertifikanın devamlılığı nasıl sağlanır?