Geometrik Boyutlandırma Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Geomterik boyutlandırma, bir ürünün tasarım ve üretim amacıyla teknik resminin / çiziminin hazırlanması sürecinde yararlanılan standartlardır. Bu bağlamda, şirketlerin özellikle tasarım, ar-ge, üretim, kalite kontrol vb gibi doğrudan üretimle alakalı birimlerinde çalışan kişilerin geometrik boyutlandırma hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu eğitim de teknisyenlere, mühendislere ve başka görev tanımları bulunan kişilere ve ürün sorumluluarına hitap etmektedir.

 • Geometrik Boyutlandırma Eğitimi Kapsamı
  • Geometrik boyutlandırma nedir?
  • Geometrik boyutlandırma toleransları ve referansları
  • Maksimum ve minimum malzeme koşulları
  • Geometrik boyutlandırmada kullanılan düzlemsellik, doğrusallık, dairesellik, silindiriklik, paralellik, eş merkezlilik vb gibi kavramların açıklanması
  • Geometrik boyutlandırma örnekleri
 • Geometrik Boyutlandırma Eğitimi Çıktıları

Geometrik boyutlandırma eğitimi genellikle 2 günlük olarak planlanmakta olup katılımcı profiline göre daha uzun ya da kısa sürebilmektedir. Geometrik boyutlandırma bir ürünün doğru bir şekilde tasarlanması ve tasarlandığı gibi üretilmesi için çok önemli bir husustur. Bu nedenle, başka teknik personeller olmak üzere şirketlerde üretimden sorumlu herkesin bu bu konuda hakkında bilgi sahibi olmasında fayda vardır. Geometrik boyutlandırma eğitimine katılan kişiler, eğitimden edindikleri teorik ve pratik bilgileri doğrudan kendi çalışmalarına da uygulayabilmektedir.