IFS Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi: 4 Saat

IFS Nedir?

Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard/Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. IFS, bu amaç doğrultusunda, İngiliz perakendeciler gibi Avrupalı diğer büyük perakendecilerin de 3. taraf denetime yönelmesi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan 40 ticari işletmenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.

IFS Eğitiminin Amacı?

Bu eğitimin amacı, IFS’in temel tanımlarını ve ilkelerini katılımcılara aktarmak, IFS ve diğer gıda standartları arasındaki farklılıkları anlatmak, bu sistemin şartlarını doğru anlatmak ve doğru yorumlatmak, aynı zamanda diğer gıda güvenliği yönetim sistemleri ile nasıl entegre edilebileceğini örnekler ile göstermektir.

IFS Eğitim İçeriği

 • Gıda Özelliklerinin tanımlanması
 • Süreçlerin tanımlanması
 • IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi
 • IFS’de Kalite Yönetim Sistemi
 • İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma
 • Altyapı Standardları
 • Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski;
 • Temizlik ve Hijyen;
 • Haşere Kontrolü;
 • Ürün Paketleme, Depolama
 • Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim
 • IFS standartları şartları yorumlanması
 • IFS Belgelendirme şartları

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Gıda maddeleri üreten firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, IFS Standardının uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, IFS Standardının uygulaması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu çalışanlar, ilgili mühendisler.

Katılımcı Sayısı

Eğitim en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilir.

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.