ISO 22000 Eğitimi

Tarih:                               Süre: 8 Saat

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı dünya genelinde güvenli gıda üretim zinciri kurmak amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Gıda sektöründe; üretim, depolama ve satış alanında faaliyet gösteren, gıdaya temas eden ambalajlar, eldivenler vb. ile çalışan tüm gıda firmaları bu sistemi uygulamalıdır.

ISO 22000 Eğitiminin Amacı?

Bu eğitimin amacı; üretimin her aşamasında ürün izlenebilirliğinin sağlanmasını, insan sağlığı için risk oluşturacak tehlikeleri kontrol edebilmeyi, mümkünse tamamen ortadan kaldırabilmeyi katılımcılara aktarabilmektir. Bu eğitimi alan firmalar uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve markalarının güven duygusunu arttıracaklardır.

ISO 22000 Eğitim İçeriği

 • ISO 22000: Gıda Güvenliği standardı hakkında genel bilgi
 • Gıda güvenliğindeki temel kavramların ve sistematiğin açıklanması
 • Gıda güvenliği zinciri
 • Gıda güvenliği konusunda kanuni düzenlemeler, Gıda Kodeksi ve benzeri standartlar
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizleri ve tehlike analizine hazırlık
 • Kritik kontrol noktaları
 • Kontrol önlemleri değerlendirmesi ve seçimi
 • HACCP planı
 • İzleme sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geçerli kılınması ve iyileştirilmesi
 • Düzeltici faaliyetler
 • Pratik uygulamalar ve örnek çalışmalar

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Firmalar büyüklüklerine, üretim alanlarına ya da verdikleri hizmete bağlı olmaksızın eğitimi alabilirler. Eğitim yalnızca kurumlara yönelik değildir. ISO 10002 sisteminde uzmanlık sahibi olmak, bu alanda kariyer hedefi olan kişiler de eğitime katılım sağlayabilmektedir.

Katılımcı Sayısı

Eğitim en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilir.

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.