ISO 28000 Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi: 4 Saat

ISO 28000 Nedir?

ISO 28000, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile entegre ederek, risklerin etkin yönetilmesini hedefler. Ayrıca, Avrupa Birliği içinde ithalat ve ihracat yapan şirketler için hayati öneme sahip AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikasını alabilmek için gereken şartların karşılanmasında büyük destek olur.

ISO 28000 Eğitiminin Amacı?

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetimi standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

ISO 28000 Eğitim İçeriği

 • Tedarik zinciri kavramı kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetimi standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Şirket içerisinde ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması. geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO28000 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO28000 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Katılımcı Sayısı

Eğitim en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilir.

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.