Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Nedir?

Günümüzde büyük ya da küçük her işletme inovasyonu kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmek zorunda. Zira, hayatta kalması, büyümesi ve rakiplerine karşı avantaj elde etmesi için inovasyonun kritik önemi haiz. Bu yaklaşım tek başına yeterli olmuyor ne yazık ki. Büyük bir marka olabilmek için inovasyonu da sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Sürdürülebilir inovasyon, ekolojik çevreye, sosyal bütünlüğe ve ekonomik canlılığa katkıda bulunan fikirleri, kavramları, uygulamaları,  ürün ve hizmetleri bir araya getiren çalışmaları içeriyor. Bugün her sektörden büyük markalara baktığımızda sürdürülebilir inovasyon kültürünü benimsediğini rahatlıkla görebiliriz.

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitiminin Amacı

Her sektör ve büyüklükten; tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına açık olan bu eğitim, katılımcılara markalaşmanın ne olduğunu, neden günümüzde bu kadar önemli olduğunu ve markalaşma ile sürdürülebilir inovasyon arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcıların, bir markanın inovasyonu sürdürülebilir hale getirmek için nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitiminin İçeriği

Eğitimin temel konu başlıkları şu şekildedir:

  • Marka nedir? Markalaşma ne demektir?
  • Sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramları
  • İnovasyon nasıl sürdürülebilir hale getirilebilir?
  • Sürdürülebilir inovasyon kültürü nasıl kazanılır?
  • Geleneksel inovasyon ile sürdürülebilir inovasyonun arasındaki farklar nelerdir?
  • Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik yetkinliğini kazanmış kuruluşların yaptığı inovasyon çalışmaları
  • Sürdürülebilir inovasyonun markalaşma sürecine etkileri