MSA Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi), bir proseste kullanılan ölçüm ekipmanlarının güvenilir ve tutarlı sonuçlar üretmesinin teknik ve istatistiksel çalışmalarla doğrulanmasıdır. Her ne kadar şirketlerin teknik çalışmalar yürüten birimlerine yönelik bir metodoloji gibi görünse de MSA hakkında her seviyeden yöneticilerin ve yönetici adaylarının bilgi sahibi olmasında fayda vardır. Bu kapsamda 1 – 2 gün süren MSA eğitimine katılım büyük önem arz etmektedir.

 • MSA Eğitimi Kapsamı
  • MSA nedir?
  • MSA ile ilgili bilinmesi gereken standartlar
  • Ölçüm ve kalibrasyon doğrulama çalışmaları
  • Cihaz doğrulama
  • Kalibrasyonun izlenebilirliği
  • Ölçüm sistemlerindeki hataların analizi; kararlılık, tutarlılık, tekrarlanabilirlik ve doğrusallık çalışmaları
  • MSA dokümanlarının hazırlanması
 • MSA Eğitimi Çıktıları

MSA eğitimi, şirketlerin neredeyse tüm departmanlarındaki yöneticilere ve diğer çalışanlara hitap etmektedir. Eğitime katılan kişiler, MSA ile ilgili birçok temel bilgiyi ve çalışmalarında kullanmak üzere MSA tekniklerini öğrenebilme fırsatı bulmaktadır.