SEDEX Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

SEDEX Nedir?

SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), kâr amacı gütmeyen ve üyelik esasına dayalı bir kuruluştur. Merkezi Londra’da bulunan ve tüm dünyada faaliyet gösteren SEDEX, üyeleri aracılığıyla tedarik zincirlerindeki kaynak verilerin iş birlikleri kurmak amacıyla paylaşılmasını sağlamaktadır. Kuruluş, tüm sektörlerdeki tedarik zinciri süreçlerinde etik ve sorumlu iş uygulamaları geliştirilmesini hedeflemektedir. Bunun çeşitli rehber dokümanlar hazırlayan ve standart niteliğinde yayınlar yapan SEDEX, SMETA’nın (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) da geliştiricisidir. SMETA, SEDEX üyesi kuruluşların sosyal uygunluk denetimleriyle oluşturduğu veri havuzunun güvenli bir şekilde paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Sosyal uygunluk denetleme / etik denetim standardı olarak ETI’nin (Etik Ticaret Girişimi) yaklaşımlarını referans alan SMETA, tüm dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır.

SEDEX Eğitiminin Amacı

SEDEX eğitimi, katılımcılara SEDEX’i tanıtmak, SMETA denetimleri hakkında bilgi vermek, SEDEX üyesi şirketlerin elde edeceği kazanımları anlatmak, denetim adımlarını ve denetçi olmak için yapılması gerekenlerini öğretmek amacıyla düzenlenmektedir.

SEDEX Eğitimi İçeriği

SEDEX eğitiminin içeriği katılımcı sayısı ve profiline bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat eğitimde genelde şu konulara yer verilmektedir:

  • SEDEX nedir, SMETA nedir?
  • SEDEX SMETA denetimlerinin amacı ve prensipleri
  • SEDEX’in referans kabul ettiği ulusal ve uluslararası dokümanlar, standartlar ve yayınlar
  • SMETA denetimlerinin adımları
  • SEDEX üyesi şirketler ve tedarikçi denetimlerini SMETA yaklaşımıyla gerçekleştiren kuruluşlar
  • Denetimlerin şirketlerin kurumsal itibarına ve iş uygulamalarına sağladığı katkılar