Sosyal Uygunluk Denetçi Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Sosyal Uygunluk Denetçisi Kimdir?

Sosyal uygunluk denetimleri, bir kurumun sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılığını ölçmek amacıyla düzenlenmektedir. Sosyal uygunluk denetçileri tarafından gerçekleştiren ve etik denetimler olarak da bilinen bu denetimlerde, kurumların çocuk işçiliği, iş sağlığı ve güvenliği; çalışanların maaş, sosyal haklar, örgütlenme ve toplu pazarlık hakları, ayrımcılık, ücretlendirme ve ödemeler, çalışma saatleri vb gibi konulardaki performansı analiz edilmektedir. Bu çalışmaların tamamı, belirli sosyal denetim metodolojileri, yasa ve yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Uygunluk Denetçi Eğitiminin Amacı

Sosyal uygunluk denetçi eğitimi, katılımcıların sosyal uygunluk kavramını daha iyi anlamaları, denetim prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları, denetimde takip edilecek kontrol listelerini hazırlamaları, bu konuda takip edilmesi gereken standartları ve bazı örnek uygulamaları öğrenmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Sosyal Uygunluk Denetçi Eğitimi İçeriği

Sosyal uygunluk denetçi eğitimi, katılımcı profili, katılımcı sayısı ve eğitim süresine bağlı olarak değişmekle birlikte genelde şu konu başlıklarından oluşmaktadır:

  • Sosyal uygunluk nedir?
  • Sosyal uygunluk denetiminin amaçları
  • Denetçilerin görev ve sorumlulukları
  • SA8000, ISO 26000 vb gibi kurumsal sosyal sorumluluk standartları
  • Amfori BSCI, ETI, SEDEX SMETA, WRAP vb gibi sosyal uygunluk denetim metodolojileri
  • Tipik bir denetimde takip edilecek adımlar
  • Sosyal uygunluk denetimi dokümanları
  • Dünyadan sosyal uygunluk örnekleri