Stratejik Planlama Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Stratejik planlama eğitimi, katılımcılara bir şirket içerisinde iş modelleri geliştirme, uygulama ve analiz etme konularında bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Eğitime katılan kişiler, şirkete pozitif değer katacak stratejilerin nasıl planlandığı hakkında teorik ve pratik bilgiler edinebilecektir. Genellikle 2 gün olarak planlanan eğitim, orta ve üst yöneticilere hitap etmekte olup daha alt kademelerdeki yöneticilere de açıktır.

 • Stratejik Planlama Eğitimi Kapsamı
  • Strateji planlama nedir? İş modeli nasıl geliştirilir?
  • İş modeli örnekleri
  • İş modeli tasarlarken dikkat edilecek hususlar?
  • Oluşturulan stratejilerin analiz edilmesi
  • Değer haritası oluşturma
  • Müşteri profili analizi
  • Kurumsal değerler ile iş modeli uyumu
 • Strateji Planlama Eğitimi Çıktıları

Eğitime katılan her sektörden ve her düzeyden yönetici, kurumlarında iş modeli geliştirme, strateji oluşturma ve bunların analizlerinin yapılması ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olabilecektir. Katılımcılar, bir yönetici için olmazsa olmaz bir yetkinlik olan strateji planlama konusundaki temel süreçleri daha iyi anlayabilecektir.