Sürdürülebilir Ekonomi Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Sürdürülebilir Ekonomi Nedir?

Sürdürülebilir ekonomi, en az miktarda kaynak kullanımıyla en yüksek miktarda refah artışı sağlayan ekonomi modelidir. Ekonomik anlamda gerçekten sürdürülebilir olmak için üretim ve tüketimde doğal kaynaklara yönelik toplam talebin (ekolojik ayak izi), doğanın yenilenebilir kaynak arzından (biyokapasite) daha az olması gerekir. Ekonomik sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin entegre bir parçasıdır. Bu ekonomik model optimal kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm gibi yaklaşımlarla uzun vadede sürdürülebilir değerler yaratmayı hedeflemektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel boyutuyla beraber en temel üç bileşeninden biri olan ekonomi, ancak sürdürülebilir hale getirildiğinde maksimum faydayı verecektir.

Sürdürülebilir Ekonomi Eğitiminin Amacı

Bu eğitimin temel amacı katılımcılara sürdürülebilir ekonomi farkındalığının kazandırılmasını sağlamaktır. Katılımcılar eğitim sayesinde ekonominin tüm yönleriyle beraber sürdürülebilir hale getirilmesinin mümkün olduğunu ve bunun nasıl gerçekleşeceğini öğrenebilmektedir. Sürdürülebilir ekonominin inşasında bireylere, kurumlara ve politikacılara düşen görevlerin anlatılması da eğitimin diğer çıktıları arasındadır.

Sürdürülebilir Ekonomi Eğitiminin İçeriği

Sürdürülebilir ekonomi eğitimi temelde şu konu başlıklarından oluşmaktadır:

  • Sürdürülebilir ekonomi nedir?
  • Sürdürülebilir ekonominin temel bileşenleri
  • Sürdürülebilir ekonomi modelinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında taraflara düşen görev ve sorumluluklar
  • Kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında ekonomi
  • Bu ekonomi modelinin uzun vadede faydaları
  • Sürdürülebilir ekonomi konseptinin en hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirilebileceği sektörler