SWOT Analizi Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

SWOT (güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler) analizi bir kurumun temel faaliyetlerini ve / veya yeni başlatacağı projeleri çok yakından ilgilendirmektedir. Oluşturulan her bir stratejinin ve belirlenen her bir hedefin ve yol haritasının mutlaka bir SWOT analizi yapılmalıdır. 2 günlük olarak planlanan bu eğitimde katılımcılar, her sektörden ve her ölçekten kuruluşun uygulayabileceği SWOT analizi tekniğini daha iyi anlayabilecektir.

 • SWOT Analizi Eğitimi Kapsamı
  • SWOT analizi nedir, neden ve nasıl yapılır?
  • SWOT analizi örnekleri (güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler…)
  • SWOT matrisi oluşturma
  • SWOT analizi için veri toplama; firma verileri, piyasa verileri, müşteri verileri vs
  • Bu verilerin doğru bir şekilde sıralanması ve analiz edilmesi
  • SWOT analizi çıktılarının raporlanması; hedef ve stratejilere uygun şekilde değerlendirilmesi
 • SWOT Analizi Eğitimi Çıktıları

Eğitim bir kurumdaki her seviyeden yönetici için oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eğitime katılan kişiler, doğrudan işletme yönetiminde veya birim, süreç ve proje yönetiminde SWOT analizi yapabilmek için gerekli altyapıya, teorik ve pratik bilgilere sahip olabilecek ve bu kazanımları doğrudan çalışmalarında kullanabilecektir.