TAPA Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

TAPA Nedir?

Bir endüstri derneği olan TAPA, üretici, nakliyeci ve lojistik hizmetleri sunan firmaların tedarik zinciri kayıplarının azaltılmasına yardımcı olmayı hedefler. 1997 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan TAPA, çeşitli eğitimler, standartlar, planlama araçları vs ile tedarik zinciri güvenliğini sağlama noktasında şirketlere destek olmakta ve fırsatlar sunmaktadır. Başta Tesis Güvenlik Gereksinimleri (FSR), Kamyon Taşımacılığı Güvenlik Gereksinimleri (TSR) ve Otopark Güvenlik Gereksinimleri (PSR) olmak üzere endüstride yaygın olarak kullanılan bazı standartların sağlayıcısı olan TAPA, tüm dünyada özellikle büyük kargo suçlarının engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

TAPA Eğitiminin Amacı

TAPA eğitimi, katılımcılara TAPA’nın kuruluşunu ve tarihsel sürecini anlatmak, kurumun çalışma şekli ve şirketlere sunduğu fırsatları öğretmek, TAPA standartlarını tanıtmak, TAPA’nın ve endüstriye sunduğu araçların şirketlere sağladığı faydaları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir.

TAPA Eğitimi İçeriği

TAPA eğitiminin konu başlıkları katılımcı sayısı, katılımcı profili ve eğitimin toplam süresine bağlı olarak değişebilmektedir. Her bir TAPA standardının ayrıntılarıyla ilgili farklı eğitimler düzenlenebilmektedir. Fakat tipik bir eğitimde şu önemli hususlarla ilgili bilgi aktarılması hedeflenmektedir:

  • TAPA nedir?
  • Kurumun çalışma şekli, misyon, vizyon ve değerleri
  • TAPA’nın FSR, PSR ve TSR gibi endüstriyel standartları
  • TAPA’nın, tedarik zincirlerindeki risklerin anlaşılması ve yönetilmesine yardımcı olmak periyodik olarak yayınladığı kargo suçu istihbarat istatistikleri ve raporları
  • TAPA bağımsız denetim kuruluşları
  • TAPA’nın sunduğu eğitimler ve eğitimli denetçiler
  • TAPA üyeliği ve üye olan firmalar