Ürün Yönetimi Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi:

Ürünü yönetimi, günümüzde her şirketin piyasaya talep edilen ürün sunabilmek ve dolayısıyla rakiplerine karşı avantaj sağlamak için takip etmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, birçok şirket kendi içerisinde ürün yönetimi ekipleri, departmanları oluşturmakta ve her ürün veya ürün grubu için ürün yöneticileri atamaktadır. Bu bağlamda bu yöneticilerin veya yönetici adaylarının ürün yönetimi eğitimi almasında fayda vardır.

 • Ürün Yönetimi Eğitimi Kapsamı
  • Ürün yönetimi nedir, nasıl yapılır?
  • Marka yönetimi nedir, nasıl yapılır ve neden önemlidir?
  • Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri
  • Yeni ürün, iş ve sistem geliştirme
  • Pazar analizleri yapma
  • İnovatif ürün tasarımı ve yönetimi
  • Endüstriyel tasarım metotları
  • Teknolojik gelişmelerin ürün yönetiminde kullanılması
 • Ürün Yönetimi Eğitimi Çıktıları

Bu eğitim, genelde 2 günlük olarak planlanmaktadır. Ürün yönetimi eğitimine şirketlerdeki her düzeyden ürün yöneticileri katılabilmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda ürün yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanabilmekte, teorik ve pratik örnekler görebilmektedir. Eğitime katılan kişilerin ürün yönetimi konusunda altyapılarını güçlendirmeleri ve kendi kurumlarında bu konuda daha aktif rol almaları hedeflenmektedir.