PATLAMADAN KORUNMA EĞİTİMİ

  • Patlamadan korunma dokümanının sürdürülebilirliğinin sağlanması
  • Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu
  • Patlamadan korunma dokümanının izlenmesi ve denetlenmesi
  • Ex-proof malzemeler
  • Patlayıcı alanlarda kullanılabilecek teçhizat seçimi
  • Çalışanların ve kamunun bilgilendirilmesi
  • Geçmiş kazalardan öğrenme
  • İyi uygulama örnekleri
  • Hatalı uygulamalar

KİMLER ALMALIDIR:

İSG Profesyonelleri, İşveren

EĞİTİMİN FAYDALARI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının izlenmesi, denetlenmesi, güncellenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, sahaya tatbikinin değerlendirilmesi konusunda kendini yetiştirmek ve uzmanlaşmak isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.