ISO 14001 Eğitimi

Tarih:                               Eğitim Süresi: 8 Saat

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir ürünün ya da hizmetin ilk aşamasından satışa sunulduğu son aşamasına dek her adımda çevresel etkilerin değerlendirildiği ve süreçlerin buna uygun olarak planlandığı, organize edildiği bir yönetim sistemidir. Bu standart, firmaların çevreye verdikleri ya da verebilecekleri zararları azaltmaları ve mümkün olduğu durumlarda da ortadan kaldırmaları için geliştirilen bir standarttır.

 

ISO 14001 Eğitiminin Amacı?

Bu eğitim ile amaç, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını öğrenmek, uluslararası alanda itibar kazanacak bir firma haline gelmek, çevreye verilen kirliliği kontrol altında tutmayı ve en aza indirme bilincini şirket çalışanlarına kazandırmak, firmanın yeşil üretim pazarlarına girmesini kolaylaştırmaktır.

 

ISO 14001 Eğitim İçeriği

  • Kapsam
  • Atıf yapılan standartlar
  • Terimler ve tarifler
  • Kuruluşun bağlamı
  • Liderlik – Bu başlık kapsamında çevresel politikalar, organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler anlatılmaktadır.
  • Planlama – Bu başlık, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, çevre hedefleri ve bu kapsamdaki planlama çalışmaları ile ilgilidir.
  • Destek: Kaynaklar, dokümantasyon, iletişim, yetkinlik ve farkındalık gibi başlıkları içermektedir.
  • Operasyon; operasyonel planlama ve acil durum eylem planları
  • Performans değerlendirme – Bu kapsamda izleme, ölçüm, analiz, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi gibi konular işlenmektedir.
  • İyileştirme; uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Firmalar büyüklüklerine, üretim alanlarına ya da verdikleri hizmete bağlı olmaksızın eğitimi alabilirler. Eğitim yalnızca kurumlara yönelik değildir. ISO 14001 sisteminde uzmanlık sahibi olmak, bu alanda kariyer hedefi olan kişiler de eğitime katılım sağlayabilmektedir.

Katılımcı Sayısı

Eğitim en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilir.

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.